Философия на съвременността и изкуствата

Летен семестър. Лекции и семинарни занятия за магистри по дисциплината „Философия на съвременността и изкуствата“ в магистратура „Изкуства и съвременност - ХХ и ХХІ век“ (СУ „Св. Климент Охридски).

Философия на съвременността и изкуствата

Библиография за семинарите

Адорно, Теодор В. (2002) – Естетическа теория, превод Стилиян Йотов; София: Агата-А, 526 с.

Данто, Артър (2001) – Приближавайки края на изкуството, превод Милена Попова; – Следистории на изкуството, редактор Ангел В. Ангелов и Ирина Генова; София: Сфрагида, с. 11-27

Лиотар, Жан-Франсоа (1999) – Репрезентация, презентация, непрезентируемо, превод Росица Пиронска; – Нечовешкото. Беседи за времето; София: СОНМ, с. 119-128

Допълнителни философски курсове, проекти и публикации има на основния сайт vidinsky.com