Философия на съвременността и изкуствата

Летен семестър. Лекции и семинарни занятия за магистри по дисциплината „Философия на съвременността и изкуствата“ в магистратура „Изкуства и съвременност - ХХ и ХХІ век“ (СУ „Св. Климент Охридски).

Философия на съвременността и изкуствата

Библиография за семинарите

Адорно, Теодор В. (2002) – Естетическа теория, превод Силвия Вълкова и Стилиян Йотов; София: Агата-А, 526 с.

Данто, Артър (2001) – Приближавайки края на изкуството, превод Милена Попова; – Следистории на изкуството, редактор Ангел В. Ангелов и Ирина Генова; София: Сфрагида, с. 11-27

Данто, Артър (2001) – Три десетилетия след края на изкуството, превод Биляна Курташева; – Следистории на изкуството, редактор Ангел В. Ангелов и Ирина Генова; София: Сфрагида, с. 29-47

Дерида, Жак (1998) – Структурата, знакът и играта в дискурса на хуманитарните науки, превод Татяна Батулева; – Писмеността и различието; София: Наука и изкуство, с. 408-429

Лиотар, Жан-Франсоа (1999) – Репрезентация, презентация, непрезентируемо, превод Росица Пиронска; – Нечовешкото. Беседи за времето; София: СОНМ, с. 119-128

Ницше, Фридрих (2013) – За ползата и вредата от историята за живота, превод Харитина Костова-Добрева; – Съчинения в 6 тома, том І - Раждането на трагедията; Несвоевременни размишления; София: Издателство „Захари Стоянов“, с. 435-520

Agamben, Giorgio (2009) – What Is an Apparatus? And Other Essays, превод David Kishik & Stefan Pedatella, поредица „Meridian: Crossing Aesthetics“, под общата редакция на Werner Hamacher; Stanford: Stanford University Press, 56 с.

Carroll, Noël (1998) – The End of Art?; – History and Theory, година 37, брой 4 - Theme Issue 37: Danto and His Critics: Art History, Historiography and After the End of Art, декември 1998, с. 17-29

Carroll, Noël (2010) – Art in Three Dimensions; Oxford: Oxford University Press, 539 с.

Допълнителни философски курсове, проекти и публикации има на основния сайт vidinsky.com