Философия и наука през ХVІІ-ХХІ век

Зимен семестър. Лекции и семинарни занятия за магистри по дисциплината „Философия и наука през ХVІІ-ХХІ век“ в магистратура „История и съвременност на философията“ (СУ „Св. Климент Охридски).

Философия и наука ХVІІ-ХХІ век

Допълнителни философски курсове, проекти и публикации има на основния сайт vidinsky.com