Емпиризъм

Летен семестър. Занятия за студенти ІІІ курс по дисциплината „Емпиризъм (Философия на Новото време)“, специалност „Философия“ (СУ „Св. Климент Охридски).

  • семинарни занятия за студенти редовно обучение
  • лекционни занятия за студенти задочно обучение

Целта на занятията е съвместeн философски анализ и дискусия върху основните теми, проблеми, идеи, понятия, представи и методи при Франсис Бейкън, Томас Хобс, Джон Лок, Джордж Бъркли, Дейвид Хюм и други философи.

Изискванията към студентите за семинарните занятия (редовно обучение) :

  • Присъствие на поне половината семинарни занятия.
  • Писмено и устно аналитично представяне на избран откъс от философско произведение според следния план.
  • Умения за оформяне на библиография.

Ето последователното разглеждане на отделните произведения през текущата година, върху които ще работим и върху които се правят аналитичните представяния:

Емпиризъм (Философия на Новото време)

За целите на занятията биха могли да се използват протоколите от минали години (можете да ги четете от сайта или пък да смъкнете pdf-файла на компютъра си); в тях са изведени някои от най-важните акценти от обсъжданията:

Философия на Новото време - Емпиризъм.pdf

Допълнителни философски курсове, проекти и публикации има на основния сайт vidinsky.com