Аналитична и критическа философия на науката и културата

Летен семестър. Лекции и семинарни занятия за магистри по дисциплината „Аналитична и критическа философия на науката и културата“ в магистратура „История и съвременност на философията“ (СУ „Св. Климент Охридски).

Аналитична и критическа философия на науката и културата

Библиография за семинарите

Куайн, У. В. (2008) – Две догми на емпиризма, превод Евгени Латинов; – Философия на логиката ІІ, редактор Тодор Полименов, Евгени Латинов, Анна Бешкова & Благовест Моллов; София: Изток-Запад, с. 88-110

Лиотар, Жан-Франсоа (1996) – Постмодерната ситуация. Изложение за състоянието на съвременното знание, превод Тони Николов, поредица „Философи на ХХ век“, под общата редакция на Иванка Райнова; София: Наука и изкуство, 147 с.

Мамардашвили, Мераб (1990) – Наука и култура, превод Красен Станчев; – Идеи в културологията, в 2 тома, том І, редактор Иван Стефанов & Димитър Гинев; София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с. 256-276

Рикерт, Хайнрих (1993) – Живот и култура, превод Георги Каприев; – Идеи в културологията, в 2 тома, том ІІ, редактор Иван Стефанов & Димитър Гинев; София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с. 57-72

Хоркхаймер, Макс и Теодор В. Адорно (1999) – Диалектика на Просвещението. Философски фрагменти, превод Стилиян Йотов; София: ГАЛ-ИКО, 339 с.

Tarski, Alfred & Morton Gabriel White (1987) – A Philosophical Letter of Alfred Tarski; – The Journal of Philosophy, том 84, номер 1, януари 1987, с. 28-32

Допълнителни философски курсове, проекти и публикации има на основния сайт vidinsky.com