Аналитична и критическа философия на науката и културата

Летен семестър. Лекции и семинарни занятия за магистри по дисциплината „Аналитична и критическа философия на науката и културата“ в магистратура „История и съвременност на философията“ (СУ „Св. Климент Охридски).

Аналитична и критическа философия на науката и културата

Библиография за семинарите

Куайн, У. В. (2008) – Две догми на емпиризма, превод Евгени Латинов; – Философия на логиката ІІ, редактор Тодор Полименов, Евгени Латинов, Анна Бешкова & Благовест Моллов; София: Изток-Запад, с. 88-110

Мамардашвили, Мераб (1990) – Наука и култура, превод Красен Станчев; – Идеи в културологията, в 2 тома, том І, редактор Иван Стефанов & Димитър Гинев; София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с. 256-276

Рикерт, Хайнрих (1993) – Живот и култура, превод Георги Каприев; – Идеи в културологията, в 2 тома, том ІІ, редактор Иван Стефанов & Димитър Гинев; София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с. 57-72

Допълнителни философски курсове, проекти и публикации има на основния сайт vidinsky.com